სარეკლამო ბანერი #5

1 თვე – 30 ლარი.

3 თვე – 75 ლარი (თვეში 25ლ).

6 თვე – 120 ლარი (თვეში 20ლ).

1 წელი – 180 ლარი (თვეში 15ლ).