სარეკლამო ბანერი #4

1 თვე – 35 ლარი.

3 თვე – 90 ლარი (თვეში 30ლ).

6 თვე – 150 ლარი (თვეში 25ლ).

1 წელი – 240 ლარი (თვეში 20ლ).