სარეკლამო ბანერი #3

1 თვე – 40 ლარი.

3 თვე – 105 ლარი (თვეში 35ლ).

6 თვე – 180 ლარი (თვეში 30ლ).

1 წელი – 300 ლარი (თვეში 25ლ).