სარეკლამო ბანერი #2

1 თვე – 45 ლარი.

3 თვე – 120 ლარი (თვეში 40ლ).

6 თვე – 210 ლარი (თვეში 35ლ).

1 წელი – 360 ლარი (თვეში 30ლ).