სარეკლამო ბანერი #1

1 თვე – 50 ლარი.

3 თვე – 135 ლარი (თვეში 45ლ).

6 თვე – 240 ლარი (თვეში 40ლ).

1 წელი – 420 ლარი (თვეში 35ლ).